Home newsဧရာဝတီတိုင်းတွင် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအား ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း
ဧရာဝတီတိုင်းတွင်  Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအား ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းတွင် Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအား ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့

ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ဘဏ္ဍာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့်  Electronic Monthly Implementation Reporting System သင်တန်းအားဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ငွေစာရင်းကိုင် ဝန်ထမ်းများအား (၂၅-၁၁-၂၀၁၉) မှ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉) ရက်ထိ (၃)ရက် တိုင်အောင် Refresher Training ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami