အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ

အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ

အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။      မိမိတို့ဌာန၏ ဒီဇိုင်း၊ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုနှင့် အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၂။       ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများအတွက် ခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းပုံစံများ ပြုစုရေးဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့်ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်များရေးဆွဲနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်မှု ပေးခြင်း။ ၃။      ကုသရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများ၏ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့်ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ တွင် သုံးစွဲသော ခေတ်မီလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ မှာယူတပ်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ... Read More | Share it now!