အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ

အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲမှ သတင်းများတင်ရန်

စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ၏ အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ

(က)    စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ (၁)     တာဝန်ချထားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ –        ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် ဝန်ထမ်းများ နေ့(ဂိတ်ဂျူတီ) ည(လုံခြုံရေး)                       ဂျူတီနှင့် ရုံးပိတ်ရက်များတွင်လည်း တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ချထားခြင်း။ –        ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးခန်းတွင်လည်း အလှည့်ကျဆရာဝန်              များအား တာဝန်ချထားခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရုံးခန်းတွင်လည်း တာဝန်                ချထားခြင်း။ (၂)      အိမ်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။ –        ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ... Read More | Share it now!