အမျိုးသားသွေးဌာနခွဲ

အမျိုးသားသွေးဌာနခွဲ

အမျိုးသားသွေးဌာနလုပ်ငန်းများ

‌သွေးနှင့်သွေးပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း(၄)၊အပိုဒ်(၇)ပြဌာန်းချက်အရအမျိုးသားသွေးဌာန၏လုပ်ငန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁။ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ၊အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ၊ကာလသားရောဂါ၊ငှက်ဖျားရောဂါနှင့်သွေးမှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောအခြားရောဂါများကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့်ပိုးကင်းစင်ပြီး၊စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသောသွေးနှင့်သွေးပစ္စည်းတို့ကိုထုတ်ယူခြင်း၊စုဆောင်းခြင်း၊သိုလှောင်ခြင်း၊ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၂။သွေးလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း။ ၃။စေတနာသွေးလှူရှင်များတိုးပွားလာစေရန်နှင့်သွေးကောင်းသွေးသန့်ရရှိရန်လှုံ့ဆော်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းနှင့်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၄။... Read More | Share it now!